Mark

Mark

Mark is voor mij een echte held. Hij helpt als jongerenwerker de jeugd vooruit. Dat is keihard nodig. De maatschappij is veeleisend voor jongeren. Ze worden volwassen, worstelen met hun identiteit en er wordt veel van hen verwacht.

De maatschappelijke druk valt niet mee. Veel jongeren zijn onzeker over zichzelf of wat ze willen. Dan is het belangrijk dat ze ergens terecht kunnen met dingen die ze niet met hun ouders kunnen of durven bespreken. Op die momenten staat de jongerenwerker voor ze klaar.

Één van de jongeren waarmee Mark heeft gewerkt geeft het heel sterk aan: ‘Mark was er voor mij toen ik uit huis was geplaatst en van school af moest. Ik kwam in een woongroep te wonen waar Mark me regelmatig opzocht. <img id=”imageheldtextmiddle” src =”https://www.richardvandeburgt.nl/images/groep.jpg” alt=”mark van den boomen”> Hij bood me veel emotionele steun door bijvoorbeeld mee te gaan naar de rechtbank en motiveerde me om naar school te gaan als ik niet wilde. Nu heb ik een fulltime baan en heb ik mijn pad al veel beter uitgestippeld mede dankzij Mark.’

Mark adviseert en verbindt jongeren met verschillende achtergronden, bijvoorbeeld door ze samen te laten sporten. Hij zorgt ervoor dat jongeren meer zelfvertrouwen krijgen zodat ze hun eigen talent kunnen ontdekken en de waarde ervan gaan inzien.

Mensen tellen mee als hun vaardigheden meetellen. Dat begint als je jong bent. Precies om die reden is Mark voor mij een held: hij brengt het beste naar boven in de jeugd.

Richard van de Burgt