Handen uit de mouwen voor een Nederland met hart voor ieders talent

Handen uit de mouwen voor een Nederland met hart voor ieders talent

De maatschappij verandert in rap tempo. Technologie verbetert ons leven en we maken daar graag gebruik van. In die zucht naar vooruitgang moeten we ervoor waken dat we niet richting een samenleving van puur getal en machine gaan waarbij we gevoel en mens uit het oog verliezen.

In de cijfermatige wereld wordt het talent van het denken op een hoog voetstuk geplaatst. Steeds meer boven andere talenten zoals bijvoorbeeld van het maken, het zorgen en meevoelen of het talent van de creativiteit. Een scherpe tweedeling dreigt in de maatschappij. Dit is geen goede ontwikkeling, talenten vullen elkaar tenslotte aan.

Het goede nieuws is dat we er wat aan kunnen doen. Wij mensen bepalen onze samenleving. Het wordt tijd dat we dat we ieders talent op een voetstuk zetten, de balans en het samenspel tussen alle talenten herstellen. Diversiteit in talent verrijkt ons leven en helpt ons als maatschappij vooruit. Ik stel de volgende stappen voor.

Stap 1: Ruimte voor elk talent in het onderwijs

De sleutel ligt bij de jeugd en het onderwijs. Als ik jongeren hoor zeggen dat ze ‘slechts’ vmbo of mbo doen, dan schrik ik. Ze hebben het beeld dat ze er niet echt bij horen. Een dergelijke opleiding is toegespitst op ambacht, op een ander talent. Dat is waar, maar daarmee ben je als mens niet minder. De uitdaging zit hem erin om jezelf zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daarmee bouw je zelfvertrouwen op en je doet ertoe. Verheffing, of zelfontwikkeling, is van groot belang voor ieder mens. Laten we in het onderwijs meer aandacht schenken aan de verschillende talenten en jongeren de ruimte geven om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Stap 2: Talent lonend maken

Als je dan je opleiding hebt afgerond komt de volgende stap; je baan. Vakmanschap is van groot belang voor Nederland, zowel in de zachte als de harde sector. Onze economie kan niet alleen draaien op Excelsheets. Het ambacht om producten te maken en het bieden van goede zorg is net zo belangrijk. Er is sprake van een samenspel van de talenten.

Maar wordt elk talent voldoende gewaardeerd? Ik vind van niet. Mensen met belangrijke beroepen als leraar, vuilnisman, agent, loodgieter of verpleegster hebben een talent en een passie. Waarom hebben zij moeite om de eindjes aan elkaar te knopen? Zij zijn ook ‘hardwerkende Nederlanders’ die een goede kwaliteit van leven verdienen.

Ieder talent moet lonen en nivellering zorgt daarvoor. Mensen zien nivelleren vaak als een vies woord en hebben daarbij een beeld van ‘nietsnutten’ die gratis geld krijgen. De waarde en synergie tussen talenten moet worden uitgelegd en belastinghervormingen zijn nodig waarmee de onderste schijf flink vooruit gaat. Maak elk talent lonend!

Stap 3: Stimuleer het talent

Het is niet voor iedereen makkelijk om zijn of haar talenten te laten zien. Soms is daar hulp bij nodig, vanwege een handicap, onzekerheid of een andere reden. Dat moet meer bespreekbaar worden, bijvoorbeeld bij werkgevers. Op deze manier organiseren we laagdrempelig maatoplossingen voor mensen die ondersteuning nodig hebben, waarbij uitgegaan wordt van hun kracht en talent.

Bescherm talent ook van de cijfer- en managementcultuur. Mensen zijn met hun talent en motivatie in staat om op een goede manier hun werk te doen, daar is geen zware managementlaag voor nodig.

Stap 4: Elkaars talent leren waarderen

Om elkaars talent te leren kennen en waarderen is het noodzakelijk dat we dwars door de samenleving verbindingen gaan leggen. De oplossing die ik hiervoor zie is de invoering van een sociale dienstplicht. Zorg ervoor dat jongeren met verschillende achtergronden zich langere tijd in groepsverband samen inzetten voor de maatschappij. Op deze manier leren mensen elkaar beter kennen en begrijpen, ook krijgt men meer inzicht en respect voor de kracht van het samenspel van diverse talenten.

Met de vier bovengenoemde stappen zorgen we ervoor dat alle ingrediënten aanwezig zijn om ieders talent te waarderen en de synergie tussen talenten te versterken. Ik ben ervan overtuigd dat dit de kwaliteit van leven in ons land verder verbetert. Mensen tellen mee als hun vaardigheden meetellen.

Daarom steek ik mijn handen uit de mouwen voor een Nederland met hart voor ieders talent!

Richard van de Burgt


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *